دردم از يار است و درمان نيز هم                                           
/ 4 نظر / 13 بازدید
شراب ناب شيرازم تو هستی همه آهنگ و آوازم تو هستی  به شبهايی که يارم در برم نيست ستاره٬ محرم رازم تو هستی     پوکدل....... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 13 بازدید
برايت بارها بايد بگويم که در رگهای من جاری شدی چون خون که از من ساختی بار دگر مجنون شايد. از شکوه عشق خانمانسوز برايت ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 12 بازدید
مرداد 83
1 پست
خرداد 83
2 پست
اسفند 82
4 پست
بهمن 82
4 پست
دی 82
11 پست
آذر 82
11 پست
آبان 82
1 پست