به فواصل بين واژه ها نيز گوش ميدهم ؛ در آنها نيز وجودت را احساس ميکنم.

 

پوک دل....

/ 9 نظر / 8 بازدید
زوربا

سلام.....تنهایی و سکوت این بلاگ منو کشته.....

بی نام بی پايان: ( UNFORGIVEN )

می بينم که عاشق شدينو ( حتما عاشق من ) نه راست ميگی (( گريه )) وای منو باش دلمو خوش کردم دو نفر عاشق من شدن ولی نه نشدن وای..........ييييييييييييييييييييييی

زوربا

سلام..ارام جان دستت در نکنه ديگه/// بابا اين شعر خودمه....باز بزن تو سر مال.....منکه بهت گفته بودم هر چيزی از نوشته های شخص ديگه ای باشه اسمش رو حتما زير نوشته ميارم....مگه از مطالب قبليم متوجه نشدی؟..در هر صورت خيلی خوشحال شدم که باز هم به من سر زدی....برقرار باشيدو سرفراز