ما هم به ره ميکده بسيار شديم

فارغ ز غم ليلی بيمار شديم

ما بر غم عشق دگران خنديديم

ليکن به همان درد گرفتار شديم

 

پوک دل.........

/ 7 نظر / 9 بازدید
بی نام بی پايان

دماغ زوربا و پاسات و سياره کوچک بسوزه چون من اول همه هستم...........

بی نام بی پايان

سلام خوبی چه خبر ببين من يه جشن قراره بگيرم مثل اينکه قبلا گفتم ولی ميخوام سرشماری کنم اگر ميتونی بيايی به من بگو ولی ازت خواهش ميکنم بيا دوست دارم همه باشن چون خيلی ها هستن. قرار پنجشنبه ۱۱ / ۱۰ / ۸۲ ساعت ۶ بعدازظهر پايين پارک ملت بغل بيمارستان قلب و همون بغل دستگاه بازی بچه ها اگر هستی فقط به من بگو تا اسمتو بنويسم مممنون ميشم ( آيديت هم کردم ) فعلا.....

zorba

سلام....داداش افشين گل ما نه تنها دماغمون که همه جامونم سوخته....شما نه تنها تو کامنت که توی خيلی چيزهای ديگه هم اولی....برقرار باشی

nayestan

زيباست دستت درد نکن به من هم سر بزن موفق باشی