سلام
ديروز يک ارباب رجوع اومد توی اتاق ما که از کمربه پائين نداشت و يک کفش کوچولو کرده بود توی دستاش و خودش را می کشيد . ۳ طبقه را اومده بود بالا و مصرانه داشت کارش را پی گيری می کرد .همه تعجب کرده بودند .
چقدر خوبه که آدم اينقدر قوی باشه . نميدونم ما اصلا به اين فکر می کنيم که چقدر سلامتی خوبه و چقدر برای اين مسئله شاکر هستيم .
کاش ميشد که چندوقت يک دفعه به اين مسائل فکر کنيم و دغدغه های ديگر زندگی و ماديات را کمرنگ تر ببينم .
چقدر سلامتيمون می ارزه؟ بياييم قيمت بذاريم براش.شما چند ميفروشی سلامتی خودت رو؟

 

ارام دل...

/ 4 نظر / 8 بازدید
بر ديا

يا سلام.سلامتي نعمت بزرگي است قدر آن را بيشتر بدانيم.موفق باشيد

lili

خوب خيلی می ارزه.ولی کی قدرش رو می دونه؟؟؟؟؟؟؟؟

zorba

مثل اينکه کسی قيمت پايه نداره.....من از زندگی شروع ميکنم...کسی قيمت بيشتری داره؟

نبوغ

سلام عزيزم اميدوارم کلبه دلت هميشه آباد با شه ما هما هم يه کلبه ی عشق داريم تشريف بياريد