امروز را به باد سپردم ............

امشب کنارپنجره بيدارمانده ام

دانم که بامداد

امروز ديگری را باخود می آورد

تامن دوباره آن را .........بسپارمش به باد

آرام دل

/ 2 نظر / 8 بازدید
zorba

خوش ان روزی که باد ياداور خاطرات خوش ما هم باشه نه فقط گذارن زندگی...هوی هوی باد رو يا های های زندگی خوش ببينی...شاد باشيد و سرفراز

پپرو

سلام.اين درست ولی چه بهتر اينکه اين باد بخواد اون روز رو به زور ازت بگيره.منظورم اينه که هر روزت بهتر از ديروزت باشه تا بعدا حسرتی نمونه