محبوبم:

براستی که من هر گز تنها نيستم٬ زيرا خاطره تو هميشه در کنار من است و چون دوستی باوفا قلب رنج کشيده ام را ياری ميکند و با عشقی که بدان ميبخشد هميشه زنده اش ميدارد.

هنگاميکه در پرتو صبحگاه مينگرم نام ترا زمزمه ميکنم و آنگاه که بخواب ميروم جز تصوير تو نمیبينم و نيز اين نام توست که بهنگام دعا٬ بهنگام گفتگو با زيبائيهای جهان بر زبانم جاری ميشود.

جهان جز قابی که تصوير ترا در بر گرفته است برای من بيش نيست؛ که شامگاهان در سکوت و خاموشی همه چيز ترا برای من زنده ميکند. و دورنمای درخشانی٬ خوبی ترا به خاطر مياورد.

آيا هنگاميکه شب فرو می افتد احساس ميکنی که بر اثر انديشه خوشبختی٬ بر خودم ميلرزم؟

ميدانی اين خوشبختی چيست؟

 

 

پوک دل.....

/ 19 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
گندم

چقدر زيبا مينويسی.....موفق باشی.با سلام.

هيو پاين

سلام سلام سلام صد تا سلام خدمت دوست عزيزم من به خاطر دلايلی و مشکلاتی که وبلاگ قبليم ( بی نام بی پايان ) داشت مجبور شدم وبلاگ جديدی بزنم و با موضوع های متنوع ديگه تا شما بيشتر استفاده کنيد ( راستشو بخواهی خودم هم خسته شده بودم از اون وبلاگ ) خلاصه من به شما در اون وبلاگ هم لينک دادم ( تو هم لينک بده ديگه ) ( چشمک ) ديگه مزاحم نشم منتظر قدم پر مهرت هستم راستش شيرينی هم بهت ميدم روز تولدم دوست دارم بای...

leila

سلام..زيبا و تاثير گذار..

فرهاد

اولين باری است که اينجا مينويسم. ادرسی هم ندارم که بخواهی مستقيما پاسخ مرا بدهی. بهرحال چکنم که علی رغم متن زيبايت با محتوای آن مخالفم. زمان را ميتوان به سه بخش تقسيم کرد گذشته حال و آينده. تو از گذشته چنان مسروری که ميخواهی همواره در آن زندگی کنی که اين غير ممکن است. زمان حال را محکم بچسب. بايد در زمان حال زندگی کنی. عشق و زيبايی در زمان حال موج ميزند. با کمی سعی آنرا می يابی. شک ندارم که اين عشق زيباتر از آن عشق است.

هيوپاين

سلام کجايی نيستين نگران شدم ... يه خبر بدين ديگه...

هيوپاين

نه وبلاگه جديدمو ديدين نه خبر ميدين از خودتون مثلا دو نفر دوست هستينا.....

زوربا

سلام...ديدم اقا فرهاد اينجا هم کامنت گذاشته گفتم سلامی عرض کنم و منم به زعم يادگيری نظری بدم/...ديدم اقا فرهاد نوشته که:تو از گذشته چنان مسروری که ميخواهی همواره در آن زندگی کنی که اين غير ممکن است////بنظر من ادمی در حالتی خودش رو پيدا ميکنه که در اون وضعيت به شاد ترين صورت ممکنه در بياد...يک شادی زيبا و بدون هيگونه فشاری...و بدون دخالت هيچ چيز..نه اقتصاد و نه اجتماع و نه فرهنگ و نه سياست و نه..ونه.. ونه..//اونجاست که ادم تازه خود انسانيش رو ميتونه پيدا کنه و ببينه که کجا مشتونه زندگی کنه...در زمان حال يا اينده/....شاد باشيد

sargardon

سلام . فقط مردن نشاندهنده اين نيست که تو به يادش نيستی زندگی باياداو سخترودردناکترازمردن است . سياره . موفق ومويد باشيد.